European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Kandydacie, Kandydatko! 

zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji marcowej, która rozpocznie się 01.01.2023 i potrwa do 31.03.2023.

👉 Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Uczelni.

👉 Przygotowaliśmy pakiet bonifikat zniżkowych dla naszych Kandydatów i Kandydatek  -  Regulaminy bonifikat

👉 Dokumenty rekrutacyjne wymagane od cudzoziemcy określa Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa - Zarządzenie Rektora ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Rekrutacja zasadniczna na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się już 1 kwietnia 2023 roku!

 

Dokumenty wymagane na studia I stopnia: 

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm, 

- kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,

- fotografia w wersji cyfrowej - format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli) nagrana na płytę CD, przesłana drogą mailową lub  wgrana do systemu rekrutacyjnego - irk.wsb.net.pl/,

- klauzula informacyjna (obowiązkowa),

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),

- anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty wymagane na studia II stopnia: 

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm,

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,

- fotografia w wersji cyfrowej - format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli) nagrana na płytę CD, przesłana drogą mailową lub  wgrana do systemu rekrutacyjnego - irk.wsb.net.pl/,

- klauzula informacyjna (obowiązkowa),

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),

- anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty wymagane na studia podyplomowe: 

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm,

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,

- klauzula informacyjna (obowiązkowa),

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),

- anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej: 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1

nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268

Tytuł: Opłata rekrutacyjna 2022/2023

Miejsca składania dokumentów (Wydziały Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa) 

Poznań - ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

Gdańsk - ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

Gliwice -  ul. Toszecka 17, 44-102 Gliwice

Bartoszyce - ul. Starzyńskiego 2B, 11-200 Bartoszyce

Giżycko - ul. Pocztowa 5, 11-500 Giżycko

Jaworzno - ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-603 Jaworzno

Skoczów - ul. Bielska 17, 43-430 Skoczów

Jastrzębie - Zdrój - ul. 11 Listopada 71, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Koszalin - Waryńskiego 3, 75-900 Koszalin

Anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Zachęcamy do wypełnienia Anonimowej ankiety oceny publicznego dostępu do informacji. Kliknij LINK i wypełnij ankietę