• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

INSTRUKCJA REJESTRACJI W SYSTEMIE IRK

| Kasia Górecka

 

Witamy na stronach systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

INSTRUKCJA REJESTRACJI W SYSTEMIE IRK

 

Krok 1. Utworzenie konta oraz uzupełnienie wymaganych informacji

Kandydat powinien założyć indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK).

W celu utworzenia konta należy wybrać przycisk utwórz konto

, potwierdzić że Zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższą informację, a następnie należy podać swój email oraz hasło. Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kandydat powinien zachować w tajemnicy hasło dostępu do swojego konta.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę Formularze osobowe w celu uzupełnienia danych osobowych.

Znajdują się tutaj różne sekcje danych, które muszą zostać uzupełnione, by proces rekrutacji przebiegł pomyślnie.

 

Jeśli wszystkie wymagane dane w formularzu osobowym zostały wypełnione, należy wypełnić dodatkowe informacje związane bezpośrednio z rekrutacją. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

 

Zdjęcie zamieszczane w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do wydania,
w wypadku przyjęcia na studia, elektronicznej legitymacji studenckiej – ELS.


W formularzu Wykształcenie w punkcie:

 • Wykształcenie średnie należy wypełnić dane dotyczące ukończonej szkoły średniej: rodzaj szkoły, nazwę szkoły oraz miejscowość ukończonej szkoły;
 • Wykształcenie wyższe osoby będące absolwentami lub studentami WSB wpisują swój nr albumu. Wszystkie inne osoby pomijają ten krok.

 

Krok 2. Zgłoszenie rekrutacyjne

Rejestracja na wybrany kierunek studiów możliwa jest z menu   lub   na górze strony. Należy wybrać odpowiedni poziom studiów oraz kierunek studiów którym kandydat jest zainteresowany.

Po wybraniu poziomu oraz kierunku studiów należy użyć przycisku zapisz się, 

po kliknięciu którego należy postępować zgodnie z instrukcjami,  czyli wybrać lub potwierdzić dokument uprawniający do podjęcia studiów.

W wyniku tego procesu, powinien pojawić się ponownie opis kierunku z informacją


W przypadku pojawienia się informacji o błędzie prosimy o sprawdzenie zakładki zgłoszenia rekrutacyjne.

Jeśli zgłoszenie jest widoczne oznacza to, że zgłoszenie zakończyło się powodzeniem.

 

Krok 3. Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:

 • studia I stopnia, II stopnia, studia podyplomowe - 85 zł,

Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej: 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1

nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268

Tytuł: Opłata rekrutacyjna 2023/2024

 

Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów w Uczelni i podpisanie umowy

Po dokonaniu rejestracji w IRK należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na wybranym wydziale,

aby dokończyć proces rekrutacji.

 

Dokumenty wymagane na studia I stopnia: 

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm, 
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,
 • fotografia w wersji cyfrowej - format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli), przesłana drogą mailową lub  wgrana do systemu rekrutacyjnego - irk.wsb.net.pl/,
 • klauzula informacyjna (obowiązkowa),
 • klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),
 • klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),
 • anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty wymagane na studia II stopnia: 

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,
 • fotografia w wersji cyfrowej - format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli) przesłana drogą mailową lub  wgrana do systemu rekrutacyjnego - irk.wsb.net.pl/,
 • klauzula informacyjna (obowiązkowa),
 • klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),
 • klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),
 • anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty wymagane na studia podyplomowe: 

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,
 • klauzula informacyjna (obowiązkowa),
 • klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),
 • klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),
 • anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

 

Po złożeniu kompletu dokumentów, Kandydat zostanie poinformowany o spełnieniu warunków rekrutacyjnych i o kolejnych korkach związanych z dopełnianiem czynności administracyjnych, zakończonych wpisaniem na listę studentów i podpisaniem Umowy.