European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Agent Celny

Details
Code 08-UN-AC
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 1 (01.01.2023 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Agent Celny mają na celu  wyposażenie uczestnika w poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, szczegółową wiedzę o kompetencjach krajowej administracji skarbowej oraz Straży Granicznej i Unijnym Kodeksie Celnym, umiejętności analizowania i przygotowywania dokumentacji celnej, wiedzę niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. 

Po kierunku Agent Celny  możesz uzyskać licencję agenta celnego i zostać  wpisana/wpisany na listę Agentów Celnych.

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie conajmniej dyplomu studiów pierwszego stopnia. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Dany kierunek zostanie uruchomiony  w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.