European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Details
Code 08-UN-JOwEPiW
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 1 (01.01.2023 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Studia podyplomowe Nauczanie języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej przygotowują kompetentnych nauczycieli do nauki języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Studia dają kwalifikacje metodyczno – pedagogiczne zgodne z  wymogami znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz.U. 2012 poz. 977, z późn. zm.), niezbędne dla osób ubiegających się o pracę w przedszkolu i szkole.