European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie

Details
Code 08-UN-MBiCwP
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 1 (01.01.2023 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tworzenie efektywnych systemów zarządzania i ich standaryzacji, kształtowania polityki compliance w organizacji oraz jej wdrażania, a także implementacji narzędzi i procedur pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka natury prawnej bądź wizerunkowej.

Po kierunku Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie będziesz specjalistą w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem biznesu oraz wdrażania polityki compliance w przedsiębiorstwie.