European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Psychologia przywództwa w praktyce

Details
Code 08-UN-PPwP
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 1 (01.01.2023 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z zakresu psychologii biznesu, zarządzania i przywództwa. Studia podyplomowe pozwolą absolwentom pragnącym efektywnie zarządzać, zdobyć dodatkowe umiejętności, przygotują przyszłych menadżerów, kierowników oraz właścicieli firm do celowego, racjonalnego i efektywnego zarządzania.

Od Kandydata/ki na studia podyplomowe wymagamy dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

*Uruchomienie danego kierunku jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych