European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Terapia pedagogiczna (3 semestry)

Details
Code 08-UN-TP3
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 roku (3 semestry)
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 1 (01.01.2023 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Przyswojenie i pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu terapii pedagogicznej. Wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i fachowe stosowanie zabiegów terapeutycznych, zarówno w specjalnych zespołach jak i w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasie przedszkolnej, w nauczaniu początkowym oraz na wyższych poziomach kształcenia. Pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pedagogicznego, stosowaniu alternatywnych metod w pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych.