European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie

Details
Code 08-UN-ZKwWPG
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 1 (01.01.2023 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Zarządzanie kryzysowe to działalność administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.  Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz przygotowaniu do podejmowania kontroli nad sytuacjami trudnymi w oparciu o zaplanowane wcześniej działań. Absolwenci kierunku Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie znajdują zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, w wydziałach zarządzania kryzysowego oraz instytucjach z wiązanych z zarzadzaniem kryzysowym, w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu krajowym i samorządowym.

Od Kandydata/ki na studia podyplomowe wymagamy dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

 

*Uruchomienie danego kierunku jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych