European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zoopsychologia

Details
Code 08-UN-ZOOP
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 1 (01.01.2023 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Dwusemestralne studia podyplomowe Zoopsychologia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w dziedzinie psychologii zwierząt. Studia pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie behawioryzmu psów, kotów i koni umożliwiające prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na tym prężnie rozwijającym się segmencie rynku usług. Studia te są dedykowane dla osób, które chcą uzupełnić zdobyte wcześniej kwalifikacje o praktyczne umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów behawioralnych zwierząt, w szczególności dla: lekarzy i techników weterynarii, magistrów zootechniki, absolwentów studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki, posiadających wiedzę i doświadczenie w pracy ze zwierzętami, a także wszystkich osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie conajmniej dyplomu studiów pierwszego stopnia. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Dany kierunek zostanie uruchomiony  w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.