European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Details
Code 08-UN-ZZL
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 1 (01.01.2023 00:00 – 31.03.2023 23:59)

Studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników, jak wysokiej klasy specjalistów, do przygotowywania i wdrażania w firmie polityki personalnej. Zadanie to wymaga umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, specjalistów od budowania zespołu, motywowania i skutecznej komunikacji, umiejętności tych nabędą uczestnicy w trakcie zajęć. Studia adresowane są do menadżerów i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych.

W programie studiów m. in.: dynamika zespołu pracowniczego, komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne, kształtowanie umiejętności menadżerskich, ccena efektywności pracownika, polityka personalna i polityka rynku pracy.