European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Menadżer BHP z metodyką

Details
Code 04-UN-MBHPzM
Organizational unit Bartoszyce Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask about this programme
Phase 2 (01.10.2022 00:00 – 31.10.2022 23:59)

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (11.05.2022 10:00 – 30.09.2022 23:59)

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer BHP z metodyką mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, zarządzania bezpieczeństwem firmy, oceny ryzyka różnych działań, organizacji pracy służb z branży BHP, działań zapobiegających wypadkom i awariom, które grożą utratą zdrowia lub życia.  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień w zarządzaniu BHP według standardów europejskich.

Po kierunku Menadżer BHP z metodyką będziesz specjalistą w obszarze zarządzania BHP oraz metodyki.