European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Psychologia, specjalność: Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Details
Code LSPS-PKS-08
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Psychology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Świadectwo maturalne
  Ask about this programme
Phase 1 (11.05.2022 10:00 – 30.09.2022 23:59)

Studenci na studiach licencjackich na kierunku psychologia zyskują gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do świadczenia pomocy psychologicznej i prowadzenia działań diagnostycznych oraz badawczych. Studenci kształcą podstawowe umiejętności pracy w grupie, a także umiejętności psychologiczne i osobiste, takie jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów oraz motywowanie siebie i innych. Dowiesz się, jak nowoczesne technologie i otaczająca nas rzeczywistość wpływa na rozwój i funkcjonowanie jednostki i grupy.

Jako absolwent możesz pracować w poradniach psychologicznych, działach HR, przedsiębiorstwach, w organizacjach doradczych, w placówkach oświatowych, na rynku usług mediacyjnych i negocjacyjnych oraz w agencjach marketingowych.

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych.

                            Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2022/2023

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo (za rok studiów z góry)

6 500

6 100

W dwóch ratach (za semestr studiów z góry)

3 300

3 100

W dwunastu ratach (za miesiąc z góry)

560

520


Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.