• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa

Details
Code 08-UN-WwSBP
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask a question
Phase 1 (09.01.2024 00:00 – 31.03.2024 23:59)

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu realizacji zadań w instytucjach zajmujących się obronnością państwa, w tym koordynacją działań służb mundurowych w czasie narastania zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Studia zapewniają przygotowanie uczestników w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmuje całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania skutkom zdarzeń kryzysowych (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków).

Od Kandydata/ki na studia podyplomowe wymagamy dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

*Uruchomienie danego kierunku jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych