• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bezpieczeństwo Zdrowotne, specjalność: Psychodietetyka-trener personalny

Details
Code LNBZ-PTP-07
Organizational unit Skoczow Studies Department
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Świadectwo maturalne
  Ask a question
Phase 1 (09.01.2024 00:00 – 31.03.2024 23:59)

Kierunek ten daje możliwość zdobycia merytorycznej wiedzy oraz przydatnych umiejętności z dziedzin bezpieczeństwa oraz zdrowia. Głównym jego celem jest przygotowanie studentów do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia, edukacji i zarządzania zdrowiem publicznym. 
Jako absolwent studiów będziesz dysponować wysokimi kompetencjami w obszarze zdrowia i chorób, kontrolowania i oceny stanusanitarno-epidemiologicznego oraz zarządzania zespołami ludzkimi w instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym. 

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych

 

Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2023/2024

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

5 700

5 300

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2 900

2 700

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

500

470

 

 


Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.