• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie produktem i marką

Details
Code LNZ-ZPiM-01
Organizational unit Poznan Studies Department
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 6 semestrów (3 lata)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Świadectwo maturalne
  Ask a question
Phase 1 (09.01.2024 00:00 – 31.03.2024 23:59)

Zarządzanie to kierunek studiów, który kształci menedżerów i ekspertów posiadających kwalifikacje z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów.  Dzięki studiom z tego zakresu zrozumiesz mechanizmy i procesy zarządzania oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania współczesnego, dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Studiując kierunek Zarządzanie wykształcisz w sobie kompetencje w sferze rozumnego przywództwa i komunikacji społecznej, rozwiniesz wrażliwość etyczną i estetyczną oraz nabędziesz praktyczne umiejętności w problematyce ewaluacji. 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Potrafią skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo oraz pracować w zespole.

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych.

                          Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2023/2024

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo (za rok studiów z góry)

6 270

5 830

W dwóch ratach (za semestr studiów z góry)

3 190

2 970

W dwunastu ratach (za miesiąc z góry)

550

520

 

Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.