• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bezpieczeństwo narodowe, specjalność: Antyterrozym

Details
Code LSBN-A-01
Organizational unit Poznan Studies Department
Field of studies National security
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 6 semestrów (3 lata)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Świadectwo maturalne
  Ask a question
Phase 1 (09.01.2024 00:00 – 31.03.2024 23:59)

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek studiów cieszący się od wielu lat dużą popularnością w naszej Uczelni. Bezpieczeństwo, w dzisiejszym zmieniającym się świecie, to pojęcie szerokie oraz zawsze aktualne, bo dotyczy nas wszystkich i jest  jedną z potrzeb człowieka, bez której nie może on prawidłowo funkcjonować.

Nasza uczelnia daje Ci możliwość rozpoznania zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnej perspektywy. Oferowane specjalności na studiach z bezpieczeństwa narodowego w Poznaniu ukierunkują Cię na konkretne obszary dotyczące tej tematyki, dzięki temu staniesz się fachowcem w dziedzinie, która Cię najbardziej interesuje. Oferujemy Ci interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności, które będziesz wykorzystywać w swojej przyszłej lub obecnej pracy.

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych

       Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2023/2024

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

5 700

5 300

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2 900

2 700

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

500

470

 

Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.