• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Details
Code 07-UN-ZKwSBN
Organizational unit Skoczow Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask a question
Phase 1 (01.04.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

Studia mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie. W programie studiów m.in.: działania prewencyjne oraz zwalczanie, ratowanie i likwidacja skutków sytuacji kryzysowej, zagadnienia ochrony ludności i bezpieczeństwa środowiska, zasady zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej z uwzględnieniem specyfiki lokalnej.