• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 semestry)

Details
Code 08-UN-POW3
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1,5 roku (3 semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki oraz dziedzin pokrewnych; psychologii na gruncie problemów nauczania i uczenia się, neuropsychologii, psychologii wychowawczej i rozwojowej. Doskonalenie umiejętności diagnozowania procesów kształcenia związanych z wychowaniem i edukacją. Przygotowanie do odpowiedzialnego i etycznego wdrażania działań o charakterze naprawczym czy reedukacyjnym. Nabycie kluczowych umiejętności oraz kompetencji społecznych i pedagogicznych, niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach trudnych. Absolwenci studiów podyplomowych pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mogą być zatrudnieni między innymi jako wychowawcy w internatach, bursach szkolnych, ogniskach wychowawczych. Mogą pełnić funkcje pedagogiczno– wychowawcze w domach dziecka, wioskach dziecięcych oraz innych placówkach. Przygotowani są do pracy jako pedagog szkolny w różnych typach szkół i placówek w przypadku posiadania przez absolwenta przygotowania pedagogicznego. Mogą zdobyć zatrudnienie jako wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, sanatoriach, hospicjach.