• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego

Details
Code 08-UN-PSzEWZ
Organizational unit Jastrzebie-Zdroj Studies Department
Field of studies Postgraduate studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 rok (dwa semestry)
Recruitment committee address [email protected]
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego  uzupełniają wiedzę osób już pracujących w obszarze pracy socjalnej, profilaktyki, pracy z osobami uzależnionymi, stosującymi i doświadczającymi przemocy i przygotowują specjalistów do profesjonalnego działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz doradztwa zawodowego jako integralnego elementu profilaktyki. W programie studiów m.in. konstruowanie i realizacja profesjonalnych programów w zakresie profilaktyki społecznej w tym: programy wparcia ofiar i sprawców przemocy, doradztwo zawodowe jako element profilaktyki społecznej oraz zasady komunikacji interpersonalnej w tym mediacje i negocjacje.