• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalność: Bezpieczeństwo publiczne

Details
Code LNBW-BP-09
Organizational unit Koszalin Studies Department
Field of studies Internal security
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address rekrutacja@wsb.net.pl
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Świadectwo maturalne
  Ask a question
Phase 1 (03.04.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Studia przygotują Cię do pracy w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa również tej cyfrowej. Zdobędziesz dyplom dający szansę stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w służbach mundurowych. 

W trakcie studiów nauczysz się m.in., jak powinna wyglądać skuteczna współpraca instytucji rządowych z pozarządowymi, jak efektywnie gospodarować środkami samorządów oraz jak zwalczać zagrożenia bezpieczeństwa. Program studiów licencjackich ma interdyscyplinarny charakter.

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych.

                 Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2024/2025

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Licencjackie

Licencjackie

Jednorazowo (za rok studiów z góry)

6 270

5 830

W dwóch ratach (za semestr studiów z góry)

3 190

2 970

W dwunastu ratach (za miesiąc z góry)

550

520

 


Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.