• log in
 • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalność: Służba policyjna

Details
Code LNBW-SP-09
Organizational unit Koszalin Studies Department
Field of studies Internal security
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address rekrutacja@wsb.net.pl
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
 • Świadectwo maturalne
  Ask a question
Phase 1 (03.04.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

 

Specjalność: Służba policyjna

Specjalność skierowana jest zarówno dla osób, które dopiero planują wstąpić w szeregi Policji Państwowej, jak również do pracujących już funkcjonariuszy, którzy chcieli by podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje i zdobyć awans zawodowy

 Czym jest Służba Policyjna?

Służba policyjna to fundament społeczeństwa, dbający o bezpieczeństwo, porządek i ochronę obywateli. To instytucja, której zadaniem jest prewencja i zwalczanie przestępczości, utrzymanie porządku publicznego oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych. Funkcjonariusze służby policyjnej angażują się w szeroki zakres działań, od patrolowania ulic po ściganie przestępców.

 

Dlaczego warto wybrać specjalność Służba Policyjna na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

 • Misja służby dla społeczeństwa - służba policyjna to wyjątkowa okazja do niesienia pomocy społeczeństwu, dbania o bezpieczeństwo i wspierania społeczności lokalnych.
 • Zawód odpowiadający wyzwaniom - służba policyjna oferuje dynamiczną pracę, gdzie funkcjonariusze stają do walki z różnorodnymi wyzwaniami, począwszy od przestępczości ulicznej po cyberprzestępczość.
 • Różnorodność zadań - studenci zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego, ścigania przestępstw czy prowadzenia dochodzeń.
 • Dostęp do wiedzy prawnej - studenci zdobywają głęboką wiedzę z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i procedur policyjnych, co umożliwia skuteczną egzekucję prawa.
 • Rola społeczna i edukacyjna - służba policyjna nie tylko reaguje na sytuacje awaryjne, ale także pełni rolę edukacyjną i prewencyjną, współpracując z lokalnymi społecznościami.

Specjalność Służba policyjna na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne to nie tylko wybór zawodu, ale także zaangażowanie w służbę społeczeństwu i ochronę jego wartości. Jeśli marzysz o aktywnym udziale w utrzymaniu porządku publicznego, walki z przestępczością i pomocy potrzebującym, ta specjalność jest stworzona dla Ciebie.

 

Służba policyjna, i co dalej?

Absolwent studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne na specjalności Służba policyjna jest przygotowany do pracy:

 

 • w szeregach Policji Państwowej,
 • a także w Straży Miejskiej,
 • w Agencji Bezpieczeństwa Państwa,
 • w Służbach specjalnych.

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych.

                         Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2024/2025

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Licencjackie

Licencjackie

Jednorazowo (za rok studiów z góry)

6 270

5 830

W dwóch ratach (za semestr studiów z góry)

3 190

2 970

W dwunastu ratach (za miesiąc z góry)

550

520

 


Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.