• log in
 • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalność: Służba wojskowa

Details
Code LSBW-SW-09
Organizational unit Koszalin Studies Department
Field of studies Internal security
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address rekrutacja@wsb.net.pl
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
 • Świadectwo maturalne
  Ask a question
Phase 1 (03.04.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

 

Specjalność: Służba wojskowa

Czym jest Służba Wojskowa?

Służba wojskowa to działalność związana z obronnością kraju oraz utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego. Jej celem jest zapewnienie obrony terytorialnej, ochrona interesów państwa oraz reagowanie na różnorodne zagrożenia, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Osoby wybierające tę specjalność uczą się pełnienia różnorodnych ról w ramach sił zbrojnych, zarówno w zakresie operacji bojowych, jak i działań pokojowych czy humanitarnych.

 Dlaczego warto wybrać specjalność służba wojskowa?

Specjalność służba wojskowa jest dla Ciebie, jeśli interesują Cię takie zagadnienia jak:

 • Obrona narodowa - służba wojskowa to szansa na bezpośrednią pracę nad obroną narodową, uczestniczenie w strategicznych działaniach mających na celu zabezpieczenie terytorium kraju.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - służba Wojskowa umożliwia uczestnictwo w misjach międzynarodowych, współpracę z sojusznikami oraz działania na rzecz pokoju i stabilności globalnej.
 •  Praca w ekstremalnych warunkach - studenci zdobywają umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach, zarówno podczas działań bojowych, jak i w ekstremalnych warunkach klimatycznych czy terenowych.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich - specjalizacja rozwija postawy obywatelskie, patriotyzm oraz gotowość do poświęceń dla dobra narodu i bezpieczeństwa społeczeństwa.
 • Praca w siłach zbrojnych - absolwenci mają możliwość kariery zawodowej w różnych strukturach sił zbrojnych, awansując na stanowiska dowódcze czy specjalistyczne.
 • Zarządzanie kryzysowe - studenci uczą się zarządzania kryzysowego, reagowania na sytuacje awaryjne i podejmowania decyzji w warunkach dużej presji czasowej.
 • Patriotyzm i służba dla ojczyzny - wybierając specjalność służba wojskowa, studenci wyrażają gotowość do służby dla ojczyzny, oddania się dla wspólnego dobra i zabezpieczenia przyszłości kraju.

Specjalność Służba wojskowa to nie tylko wybór zawodu, ale także wyraz zaangażowania w obronę narodową i bezpieczeństwo społeczności. Jeśli marzysz o dynamicznej karierze, gdzie twoje umiejętności mają wpływ na bezpieczeństwo kraju, to specjalizacja służba wojskowa jest stworzona dla Ciebie.

 

Służba wojskowa, i co dalej?

Po ukończeniu specjalności Służba wojskowa na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, absolwenci zdobywają kompleksowe przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról w obszarze:

 • sił zbrojnych,
 • zarządzania bezpieczeństwem,
 • obrony narodowej.

 

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych.

                         Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2024/2025

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Licencjackie

Licencjackie

Jednorazowo (za rok studiów z góry)

6 270

5 830

W dwóch ratach (za semestr studiów z góry)

3 190

2 970

W dwunastu ratach (za miesiąc z góry)

550

520

 


Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.