• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Pedagogika, specjalność: Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

Details
Code LSP-PZzP-04
Organizational unit Bartoszyce Studies Department
Field of studies Pedagogics
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address rekrutacja@wsb.net.pl
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Świadectwo maturalne
  Ask a question
Phase 1 (03.04.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Pedagogika to studia licencjackie, dzięki którym zdobędziesz kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, które pozwolą Ci poruszać się w różnych obszarach działań edukacyjnych, zarówno w instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, jak i organizacjach rządowych i pozarządowych. Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę o skuteczności różnych zabiegów edukacyjnych. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności. 

Studiując Pedagogikę odbywasz praktyki zawodowe w placówkach oświatowych, wychowawczych, stowarzyszeniach, fundacjach lub sektorze usług społecznych. W ten sposób nabędziesz umiejętności praktyczne oraz doświadczenie.

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych 

 

   Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2024/2025

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

6 270

5 830

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

3 190

2 970

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

550

520

 

Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.