• log in
  • create an account

Recruitment process for bachelor and masters studies and postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zarządzanie, specjalność: Audyt i kontrola jakości zarządzania

Details
Code LSZ-AiKJZ-01
Organizational unit Poznan Studies Department
Field of studies Management
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 6 semestrów (3 lata)
Recruitment committee address rekrutacja@wsb.net.pl
WWW address https://www.wsb.net.pl/
Required document
  • Świadectwo maturalne
  Ask a question
Phase 1 (03.04.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

We współczesnym świecie przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych i społecznych coraz większą rolę odgrywają systemy zarządzania, będące gwarantem skutecznego i efektywnego funkcjonowania. W związku z powyższym, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy znajomość systemów zarządzania potrafią wykorzystać zarówno do niezależnej oceny i weryfikacji zastanego systemu zarządzania, jak i do jego modyfikacji, wprowadzenia i utrzymania. Studia skierowane są zarówno do osób rozpoczynających swoją edukację i poszukujących swojej ścieżki zawodowej, jak i do osób będących już uczestnikami rynku pracy, przedstawicieli firm handlowych, usługowych, produkcyjnych, pracowników administracji publicznej i państwowej. Jest to także doskonała propozycja dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają podwyższać swoją konkurencyjność na rynku pracy krajowym i międzynarodowym.

*Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych.

                          Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł w roku akademickim 2024/2025

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo (za rok studiów z góry)

6 270

5 830

W dwóch ratach (za semestr studiów z góry)

3 190

2 970

W dwunastu ratach (za miesiąc z góry)

550

520

 


Zasady kwalifikacji

Kandydat/ka na studia I stopnia posiadać musi świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości lub maturę europejską/ międzynarodową. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z części pisemnej matur z dwóch przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy) oraz z dwóch przedmiotów dodatkowych (wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia). Podstwą przyjęcia na studia będzie złożony komplet dokumentów.