Serwis Rekrutacyjny WSB w Poznaniu

KANDYDACIE!

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie:

- rekrutacja na semestr letni: 01.01.2022 - 31.03.2022

- rekrutacja na semestr zimowy: 01.04.2021 - 30.09.2021

Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: http://wsb.net.pl/


Wymagane dokumenty na studia licencjackie:

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm - pobierz wersję PDF (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Podanie-I-stopie%C5%84-2.pdf)

- kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*

- fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych)w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD i wgrana do systemu rekrutacyjnego https://rekrutacja.wsb.net.pl/,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1

nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268

Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej.

- klauzula informacyjna (obowiązkowa) Załącznik nr 7 - (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/015-7-Za%C5%82%C4%85cznik-7-Klauzula-informacyjna.pdf)

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna) Załącznik nr 8 - (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzla-zgody-marketingowej.pdf)

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna) Załącznik nr 9 - (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/015-9-Za%C5%82%C4%85cznik-9-Klauzla-zgody-na-wykorzystanie-wizerunku.pdf)

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

 

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm – kliknij, aby wypełnić, lub pobierz wersję PDF (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Podanie-II-stopie%C5%84-3.pdf)

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów, w tym i suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)

- fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych)w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD i wgrana do systemu rekrutacyjnego https://rekrutacja.wsb.net.pl/,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1

nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268

Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej.

- klauzula informacyjna (obowiązkowa) Załącznik nr 7 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/015-7-Za%C5%82%C4%85cznik-7-Klauzula-informacyjna.pdf)

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna) Załącznik nr 8 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzla-zgody-marketingowej.pdf)

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna) Załącznik nr 9 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/015-9-Za%C5%82%C4%85cznik-9-Klauzla-zgody-na-wykorzystanie-wizerunku.pdf)

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

 

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm – kliknij, aby wypełnić, lub pobierz wersję PDF ( https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Podanie-podyplomowe-.pdf)

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1

nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268

Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej.

- klauzula informacyjna (obowiązkowa) Załącznik nr 7 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/015-7-Za%C5%82%C4%85cznik-7-Klauzula-informacyjna.pdf)

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna) Załącznik nr 8 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzla-zgody-marketingowej.pdf)

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna) Załącznik nr 9 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/015-9-Za%C5%82%C4%85cznik-9-Klauzla-zgody-na-wykorzystanie-wizerunku.pdf)

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

 


Miejsce składania dokumentów: 

Poznań - ul. Elizy Orzeszkowej 1

Gdańsk - ul. Marynarki Polskiej 15

Gliwice -  ul. Piłsudskiego 9

Bartoszyce - ul. Starzyńskiego 2B

Giżycko - ul. Pocztowa 5

Jaworzno - ul. Inwalidów Wojennych 2

Skoczów - ul. Bielska 17

Jastrzębie – Zdrój – ul. 1 Maja 61


 Czytaj więcej:


Pomoc: 
Jeśli masz Problem z rejestracją on-line, kliknij TUTAJ, aby przejść do instrukcji. 

Kontakt:

REKRUTACJA:

[email protected]

tel. 61/ 670-33-11 lub 662 22 11 33

W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt:

[email protected]


Polityka cookies