Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu / Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-04-01 do 2019-10-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 odbywa się od 1 kwietnia 2019 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Wysokość czesnego

1 x w roku - 4500 zł, 2 x w roku - 2300 zł, 12 x w roku - 400 zł

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty na studia magisterski: - ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm – kliknij, aby wypełnić, lub pobierz wersję PDF ( https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ankieta-osobowa.pdf) - kserokopia dyplomu ukończenia studiów, w tym i suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu) - fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych)w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD i wgrana do systemu rekrutacyjnego https://rekrutacja.wsb.net.pl/, - dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł dane do przelewu: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1 nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268 Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej. - klauzula informacyjna (obowiązkowa) Załącznik nr 7 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzula-informacyjna.pdf) - klauzula zgody marketingowej (dobrowolna) Załącznik nr 8 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzla-zgody-marketingowej.pdf) - klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna) Załącznik nr 9 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzula-zgoda-wizerunek.pdf) * prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.