Bezpieczeństwo Morskie (Gdańsk) - Studia I stopnia


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo turystyki morskiej wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo turystyki morskiej wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
BHP na statkach i obiektach morskich wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
BHP na statkach i obiektach morskich wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Morska Straż Graniczna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Morska Straż Graniczna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Morskie bezpieczeństwo ekologiczne wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Morskie bezpieczeństwo ekologiczne wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Terroryzm morski wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Terroryzm morski wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Transport morski wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Transport morski wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie bezpieczeństwem morskim wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie bezpieczeństwem morskim wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie Kryzysowe na morzu wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie Kryzysowe na morzu wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
razem: 20
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce