Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Gdańsk) - Studia I stopnia


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Antyterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Antyterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo Publiczne wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo Publiczne wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo w pandemii wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo w pandemii wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
BHP i ochrona przeciwpożarowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Kryminalistyka z detektywistyką wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Kryminalistyka z detektywistyką wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność policyjna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Specjalność policyjna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność wojskowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność wojskowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie kryzysowe wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie kryzysowe wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
razem: 22
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce