Bezpieczeństwo Publiczne (Jaworzno) - Studia I stopnia


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Antyterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Antyterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo w pandemii wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo w pandemii wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
BHP i ochrona przeciwpożarowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
BHP i ochrona przeciwpożarowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Kryminalistyka śledcza wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Kryminalistyka śledcza wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Public relations w bezpieczeństwie wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Public relations w bezpieczeństwie wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność policyjna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Specjalność policyjna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność wojskowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Specjalność wojskowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie kryzysowe wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie kryzysowe wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
razem: 22
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce