Bezpieczeństwo Narodowe (Poznań) - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Zarządzanie kryzysowe wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie kryzysowe wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność wojskowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Specjalność wojskowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność policyjna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność policyjna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
BHP i ochrona przeciwpożarowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo w pandemii wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo w pandemii wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo publiczne wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo publiczne wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Antyterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Antyterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
razem: 24
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce