Pedagogika (Bartoszyce) - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Pedagogika małego dziecka wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Pedagogika pracy z BHP wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Animacja kultury z arteterapią wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Animacja kultury z arteterapią wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Logopedia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia i socjoterapia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Logopedia wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia i socjoterapia wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Terapia zajęciowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Pedagogika małego dziecka wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Pedagogika pracy z BHP wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Terapia zajęciowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
razem: 20
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce