Studia Podyplomowe (Bartoszyce) - Lista studiów


 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zaoczne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zaoczne
Autokreacja i budowanie wizerunku podyplomowe zaoczne
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią podyplomowe zaoczne
Menadżer bhp z metodyką podyplomowe zaoczne
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja podyplomowe zaoczne
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa podyplomowe zaoczne
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi podyplomowe zaoczne
Mediacje i negocjacje podyplomowe zaoczne
Zarządzanie oświatą podyplomowe zaoczne
Terapia zajęciowa podyplomowe zaoczne
Turystyka uzdrowiskowa i spa podyplomowe zaoczne
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zaoczne
Zarządzanie bhp podyplomowe zaoczne
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne podyplomowe zaoczne
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego podyplomowe zaoczne
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia podyplomowe zaoczne
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką podyplomowe zaoczne
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli podyplomowe zaoczne
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie podyplomowe zaoczne
Migracje i uchodźctwo podyplomowe zaoczne
Zoopsychologia podyplomowe zaoczne
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego podyplomowe zaoczne
Logopedia z komunikacją alternatywną podyplomowe zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień podyplomowe zaoczne
razem: 50
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce