Studia Podyplomowe (Skoczów) - Studia podyplomowe


 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Mediacje i negocjacje podyplomowe zaoczne
Menadżer bhp z metodyką podyplomowe zaoczne
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej podyplomowe zaoczne
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa podyplomowe zaoczne
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego podyplomowe zaoczne
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury podyplomowe zaoczne
Autokreacja i budowanie wizerunku podyplomowe zaoczne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zaoczne
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli podyplomowe zaoczne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zaoczne
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie podyplomowe zaoczne
Menadżer czasu wolnego i kultury podyplomowe zaoczne
Zoopsychologia podyplomowe zaoczne
Negocjacje kryzysowe i policyjne podyplomowe zaoczne
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią podyplomowe zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zaoczne
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja podyplomowe zaoczne
Psychologia dochodzeniowo-śledcza podyplomowe zaoczne
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi podyplomowe zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień podyplomowe zaoczne
Turystyka uzdrowiskowa i spa podyplomowe zaoczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zaoczne
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej podyplomowe zaoczne
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zaoczne
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką podyplomowe zaoczne
razem: 51
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce