Bezpieczeństwo Narodowe (Poznań) - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Specjalność policyjna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Antyterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo w pandemii wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo publiczne wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
BHP i ochrona przeciwpożarowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Specjalność wojskowa wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Zarządzanie kryzysowe wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
BHP i ochrona przeciwpożarowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Detektywistyka i wywiad gospodarczy wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność policyjna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo w pandemii wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Zarządzanie kryzysowe wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Antyterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo publiczne wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Specjalność wojskowa wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
razem: 24
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce