Psychologia (Poznań) - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Psychologia kryminalistyczno – śledcza wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Psychologia sytuacji kryzysowych wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Psychologia dzieci i młodzieży wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Psychologia kliniczna wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Neuropsychologia wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Psychologia służb mundurowych wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Psychologia w biznesie i zarządzaniu wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Psychologia w sporcie wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Psychologia emocji wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Psychologia dzieci i młodzieży wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia kryminalistyczno – śledcza wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia dialogu w komunikacji społecznej wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia w biznesie i zarządzaniu wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Neuropsychologia wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia kliniczna wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia w sporcie wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia dialogu w komunikacji społecznej wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia sytuacji kryzysowych wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia służb mundurowych wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Psychologia emocji wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
razem: 20
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce