Studia Podyplomowe (Skoczów) - Studia podyplomowe


poprz.
1 strona 2/3 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Migracje i uchodźctwo podyplomowe zaoczne
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia podyplomowe zaoczne
Negocjacje kryzysowe i policyjne podyplomowe zaoczne
Neuropsychologia kliniczna podyplomowe zaoczne
Obrona terytorialna podyplomowe zaoczne
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią podyplomowe zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień podyplomowe zaoczne
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi podyplomowe zaoczne
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego podyplomowe zaoczne
Psychologia dochodzeniowo-śledcza podyplomowe zaoczne
Psychologia przywództwa w praktyce podyplomowe zaoczne
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja podyplomowe zaoczne
Psychopatologie podyplomowe zaoczne
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej podyplomowe zaoczne
Terapia zajęciowa podyplomowe zaoczne
Turystyka uzdrowiskowa i spa podyplomowe zaoczne
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa podyplomowe zaoczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie podyplomowe zaoczne
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa podyplomowe zaoczne
Zarządzanie bhp podyplomowe zaoczne
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego podyplomowe zaoczne
Zarządzanie oświatą podyplomowe zaoczne
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury podyplomowe zaoczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zaoczne
poprz.
1 strona 2/3 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce