Serwis Rekrutacyjny WSB w Poznaniu

 

KANDYDACIE!

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie:

- rekrutacja na semestr letni: 01.01.2019 - 31.03.2019

- rekrutacja na semestr zimowy: 01.04.2019 - 30.09.2019

Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: http://wsb.net.pl/


Wymagane dokumenty:

- podanie

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia*

- kserokopia świadectwa dojrzałości*

- kserokopia dyplomu i suplementu**

- kserokopia dyplomu***

- 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm

 - dowód wpłaty (opłaty administracyjnej)

 - kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

- klauzula informacyjna (obowiązkowa) Załącznik nr 7 - https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/063-7-Za%C5%82%C4%85cznik-7-Klauzula-informacyjna.pdf

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna) Załącznik nr 8 - https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/063-8-Za%C5%82%C4%85cznik-8-Klauzla-zgody-marketingowej.pdf

 

*prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności. 

**dotyczy tylko studiów magisterskich

***dotyczy tylko studiów podyplomowych


Miejsce składania dokumentów: 


Poznań - ul. Elizy Orzeszkowej 1

Gdańsk - ul. Marynarki Polskiej 15

Gliwice -  ul. Piłsudskiego 9

Bartoszyce - ul. Starzyńskiego 2B

Giżycko - ul. Pocztowa 5

Jaworzno - ul. Inwalidów Wojennych 2

Skoczów - ul. Bielska 17

Jastrzębie – Zdrój – ul. Wrocławska 6


 Czytaj więcej:


Pomoc: 
Jeśli masz Problem z rejestracją on-line, kliknij TUTAJ, aby przejść do instrukcji. 

Kontakt:

REKRUTACJA:

[email protected]

tel. 61/ 670-33-11 lub 662 22 11 33

W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt:

[email protected]


Polityka cookies