Serwis Rekrutacyjny WSB w Poznaniu

KANDYDACIE!

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie:

 • rekrutacja na semestr letni: 01.01.2018 - 31.03.2018
 • rekrutacja na semestr zimowy: 01.04.2018 - 31.10.2018

Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: http://wsb.net.pl/


Wymagane dokumenty:

§  podanie

§  kserokopia dowodu osobistego*

§  kserokopia świadectwa dojrzałości*

§  kserokopia dyplomu i suplementu**

§  kserokopia dyplomu***

§  4 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm

§  dowód wpłaty (opłaty administracyjnej)

§  kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

*prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności. 

**dotyczy tylko studiów magisterskich

***dotyczy tylko studiów podyplomowych


Miejsce składania dokumentów: 

  • Poznań - ul. Elizy Orzeszkowej 1
  • Gdańsk - ul. Marynarki Polskiej 15
  • Gliwice -  ul. Piłsudskiego 9
  • Bartoszyce - u. Starzyńskiego 2B
  • Giżycko - ul. Pocztowa 5
  • Jaworzno - ul. Inwalidów Wojennych 2
  • Skoczów - ul. Bielska 17

 Czytaj więcej:


Pomoc: 
Jeśli masz Problem z rejestracją on-line, kliknij TUTAJ, aby przejść do instrukcji. 

Kontakt:

REKRUTACJA:

rekrutacja@wsb.net.pl

tel. 61/ 670-33-11 lub 662 22 11 33

W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt:

pawel.rosa@wsb.net.pl


Polityka cookies