• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kandydacie, Kandydatko! 

INSTRUKCJA REJESTRACJI W SYSTEMIE IRK

zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji zasadniczej, która rozpoczynie się już 03 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r.

👉 Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Uczelni.

👉 Przygotowaliśmy pakiet bonifikat zniżkowych dla naszych Kandydatów i Kandydatek  -  Regulaminy bonifikat

👉 Dokumenty rekrutacyjne wymagane od cudzoziemcy określa Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa - Zarządzenie Rektora ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

 

Dokumenty wymagane na studia I stopnia: 

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm, 

- kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,

- fotografia w wersji cyfrowej - format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli), wgrana do systemu rekrutacyjnego - irk.wsb.net.pl/,

- klauzula informacyjna (obowiązkowa),

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),

- anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty wymagane na studia II stopnia: 

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm,

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,

- fotografia w wersji cyfrowej - format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli) wgrana do systemu rekrutacyjnego - irk.wsb.net.pl/,

- klauzula informacyjna (obowiązkowa),

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),

- anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty wymagane na studia podyplomowe: 

- ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm,

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu)*,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,

- klauzula informacyjna (obowiązkowa),

- klauzula zgody marketingowej (dobrowolna),

- klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna),

- anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna).

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej: 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1

nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268

Tytuł: Opłata rekrutacyjna 2024/2025

Miejsca składania dokumentów (Wydziały Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa) 

Poznań - ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

Gdańsk - ul. Bolesława Chrobrego 8, 80-423 Gdańsk

Gliwice -  ul. Toszecka 17, 44-102 Gliwice

Bartoszyce - ul. Starzyńskiego 2B, 11-200 Bartoszyce

Giżycko - ul. Kętrzyńskiego 12 (C.H. Dominik), 11-500 Giżycko

Jaworzno - ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-603 Jaworzno

Jastrzębie - Zdrój - ul. 11 Listopada 71, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Koszalin - ul. Pocztowa 1, 75-017 Koszalin

Anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Zachęcamy do wypełnienia Anonimowej ankiety oceny publicznego dostępu do informacji. Kliknij LINK i wypełnij ankietę